نویسنده = �������� �������� ��������
چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 63-84

10.22059/jalit.2021.319888.612392

موسی خضری آذر؛ عیسی متقی زاده؛ فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی