نویسنده = میرزائی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل سبکی واژگان شعر(بررسی موردی دیوان "سماء فی خوذة" از عدنان الصائغ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1399

10.22059/jalit.2020.300506.612190

وحید میرزائی؛ نرگس انصاری؛ علیرضا شیخی