نویسنده = اکبری زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی رمزگان‌های ساختاری رمان معاصر لبنان بررسی موردی رمان "الخطایا الشائعة"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.303388.612230

فاطمه اکبری زاده؛ رقیه رستم پور