نقدتخیلی معلقه طرفة بن العبد براساس نظریۀ گاستون باشلار
نقدتخیلی معلقه طرفة بن العبد براساس نظریۀ گاستون باشلار

صغری فلاحتی؛ زهرا ایزدی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 19-39

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.353014.612628

چکیده
  نقد تخیّلی شیوه‌ای نوین و متفاوت در نقدادبی محسوب می‌شود که از قابلیّت بالایی در تشخیص جوهرۀ تخیل شعراء  و نویسندگان برخوردار است و گاستون باشلار فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی آن را پایه‌گذاری کرده‌ ...  بیشتر
بررسی کهن‌الگوی «حاکم» در رمان موت صغیر بر اساس نظریۀ پیرسون –کی‌مار
بررسی کهن‌الگوی «حاکم» در رمان موت صغیر بر اساس نظریۀ پیرسون –کی‌مار

علی اسودی؛ زهرا ایزدی

دوره 13، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.316086.612338

چکیده
  شخصیت و تعالی آن یکی از موضوعات مشترک عرفان و روان‌شناسی و ادبیات است؛ بنابراین، شناخت و تکامل آن همواره مورد توجه عرفا و روان‌شناسان بوده و در ادبیات نیز نمود پیدا کرده است.چنانچه شخصیت‌های حقیقی و ...  بیشتر