کاربست معنامند نما در ترکیب‌بندی‌های سینمایی رمان «أقُودُکَ إلی غَیری» از عائشة ارناؤوط
کاربست معنامند نما در ترکیب‌بندی‌های سینمایی رمان «أقُودُکَ إلی غَیری» از عائشة ارناؤوط

مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ امیر فرهنگ دوست

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.339781.612519

چکیده
  از دوره‌ای که تصاویر پردۀ سینما سیری دراماتیک به خود گرفت، داستان و ادبیات تا حد زیادی فیلم‌نامه‌ها را تحت تأثیر قرارداد، اما از دهۀ هشتاد به بعد، سینما بر داستان‌نویسی تأثیر گذارد و آن را به سوی تصویری ...  بیشتر