کلیدواژه‌ها = مجاز
تعداد مقالات: 2
1. هنجار گریزی معنایی قرآن در شعر اَمَل دُنقُل

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-42

10.22059/jalit.2016.58080

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سمیرا فراهانی


2. تحلیل انتقادی دیدگاه‌ها دربارة چیستی مفهوم «مجاز» و اقسام آن

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 187-222

10.22059/jalit.2012.30325

عبدالهادی فقهی زاده؛ نرجس توکلی محمدی