کلیدواژه‌ها = روایات
تعداد مقالات: 2
1. نگاه وحی به شاعر، با تکیه بر سوره شعراء

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-84

10.22059/jalit.2013.35586

حسن رضایی؛ علی تمسکی بیدگلی


2. الفاظ مترادف و شیخ علی صغیر

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 141-168

10.22059/jalit.2013.35137

امیرمحمود کاشفی؛ آیت الله زرمحمدی