کلیدواژه‌ها = عناصر داستان
تعداد مقالات: 2
1. شخصیّت‌پردازی در رمان اللّص والکلاب اثر نجیب محفوظ

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-152

10.22059/jalit.2017.64313

فاطمه جمشیدی؛ وصال میمندی


2. گذار محمود تیمور از سنّت به تجدّد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-154

10.22059/jalit.2014.50288

حبیب‌الله عبّاسی؛ شهره معرفت