شخصیّت‌پردازی در رمان اللّص والکلاب اثر نجیب محفوظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد

چکیده

در هر رمان اساسی­ترین عنصر منتقل­کنندة موضوع، شخصیّت­های آن رمان است؛ رمان تجلی­گر رفتار و حالات شخصیت­هایی است با نام­ها و ویژگی­های منحصربه­فرد که هریک بدیل یک شخصیّت در عالم خارج هستند که نویسنده این شخصیت­ها را با الگو گرفتن از افراد واقعی می­آفریند و تصویرگر رفتار این شخصیّت­ها در برابر محیط و دیگر افراد است؛ از این رو وی برای خلق اثری ارزشمند، باید مهارت کافی در شخصیّت­پردازی داشته باشد. پژوهش حاضر کوششی است برای نشان­دادن اهتمام نجیب محفوظ، رمان­نویس مشهور و معاصر مصری، به عنصر شخصیّت و شیوه‌های گوناگون شخصیّت­پردازی در آثار خود که در این مجال به بررسی این عنصر در رمان «اللّص والکلاب» بسنده شده است. عامل اصلی گزینش رمان اللص والکلاب اثر نجیب محفوظ، جایگاه و موقعیت ادبی نویسنده و رمان­های او به­ویژه رمان موردنظر در عرصة داستان­نویسی عربی است؛ چراکه برخی او را نقطة عطف داستان­نویسی عربی به شمار آورده­اند. در این پژوهش ابتدا به تعریف و جایگاه شخصیّت در ادبیات داستانی اشاره شده است و پس از برشمردن اقسام شخصیّت و شیوه­های پردازش آن، شخصیّت­های رمان اللص والکلاب اعم از ایستا، پویا، قراردادی و ... با توجّه به معیارهای ارزیابی، معرّفی و در معرض دید خواننده قرار داده شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

al- Kilāb by Najib Mahfūz

نویسندگان [English]

 • Fatima Jamshidi 1
 • Vesal Miamandi 2
1 Ph.D. student of Arabic language and literature. Yazd University
2 Associate professor, Department of Arabic Language and Literature. Yazd University
چکیده [English]

The expression of novel in literature deals with various literary works whose corner-stones are being written in prose, being like a story and its length. The main elements that convey the theme of a novel are its characters. A novel is an indicator of the behaviours and states of the characters whose unique names and characteristics in an outside world have substitutes that indicate the fate of other members of the society for the reader. The writer of the novel creates the characters from an example of real mankind and tries to indicate their reactions to the deeds and behaviors of themselves and other characters. In a word, it creates an example of a real mankind with all its mental and emotional characteristics. Therefore, in order to create a valuable literary work, he should have enough skills in terms of characterization. The present study is an attempt to indicate the effort of Najib Mahfūz,  the famous and contemporary Egyptian novelist, to the element of character and different ways of characterization in his literary works that in this investigation, this phenomenon is just examined in the novel “al-Lis va al-kilāb”. The main motivation in the selection of this character and novel is the place of this literary work in Arabic story writing because some people consider it as a corner-stone in Arabic story writing. This study first investigated the definition and place of character in literature and after enumerating different types of characters and different methods of characterization, the novel will be investigated based on the above mentioned criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elements of Fiction
 • Egyptian Novel
 • Character
 • Najib Mahfūz
 • al- Lis va al Kilāb
آلوت، میریام، رمان به روایت رمان­نویسان، ترجمه علی­محمّد حق­شناس، تهران، مرکز، 1368.
ابزامیز، م. ه، رمان چیست؟، ترجمة محسن سلیمانی، تهران، برگ، 1366.
أبوشهاب، رامی نزیه، بناء الشخصیة الرمزیة فی الروایة الأردنیة، أردن، منشورات أمانة عمان، 2008.
بورنوف، رولان و اوئله رئال، جهان رمان، ترجمه نازیلا خلخالی، تهران، مرکز، 1378.
بیات، حسین، داستان­نویسی جریان سیّال ذهن، تهران، علمی- فرهنگی، 1387.
پاینده، حسین، نقد ادبی و دموکراسی، تهران، نیلوفر، 1385.
                  ، «شخصیت‌پردازیِ کوبیستی در یک رمان مدرن ایرانی»، 7/4/1389،
www.ettelaathekmatvamarefat.com
الفیصل، سمر روحی، الروایة العربیة (البناء و الرؤیا)، دمشق، اتحاد الکتاب العربی، 2003.
القبانی، حسین، فن کتابة القصة، بیروت، دارالجیل، الطبعة الثالثة، 1979.
لاج و دیگران، نظریه­های رمان، ترجمه حسین پاینده، تهران، نیلوفر، 1386.
لوکاچ، جامعه­شناسی رمان، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران، چشمه، چاپ دوم، 1381.
لئونارد، بیشاب، درس­هایی دربارة داستان­نویسی، ترجمه محسن سلیمانی، تهران، زلال، 1374.
محفوظ، نجیب، اللّص والکلاب، القاهرة، مکتبة مصر، د.ت.
مرتاض، عبدالملک، فی نظریة الروایة، إشراف احمد مشاری العدوانی، الکویت: عالم المعرفة، 1998.
مستور، مصطفی، مبانی داستان کوتاه، تهران، مرکز، 1379.
مندنی­پور، شهریار، ارواح شهرزاد، تهران، ققنوس، چاپ دوّم، 1384.
میرصادقی، جمال، عناصر داستان، تهران، سخن، چاپ چهارم، 1380.
                  ، ادبیات داستانی، تهران، بهمن، چاپ چهارم، 1382.
                 و میمنت میرصادقی، واژه­نامة هنر داستان نویسی، تهران، کتاب مهناز، 1377.
یونسی، ابراهیم، هنر داستان­نویسی، تهران، نگاه، چاپ ششم، 1379.
دوره 9، شماره 1
شهریور 1396
صفحه 133-152
 • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1395
 • تاریخ بازنگری: 05 بهمن 1395
 • تاریخ پذیرش: 29 شهریور 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 29 شهریور 1396