کارکرد نمادهای سنتی در شعر متوکل طه
کارکرد نمادهای سنتی در شعر متوکل طه

محمدتقی زندوکیلی؛ مرضیه قاسمیان

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 179-197

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.232697.611713

چکیده
  نمادگرایی معاصر عربی، پس از پیدایش مکتب سمبولیسم در فرانسه هویدا شد. شاعران و نویسندگان عرب زبان ضمن استقبال از این مکتب و بکار بستن نمادهای مختلف در آثار ادبی، این تعبیر های غیر مستقیم را برای بیان اندیشه­های ...  بیشتر