کلیدواژه‌ها = الرمزیة
تعداد مقالات: 2
1. دلالة المکان فی مقامات الحریری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-136

10.22059/jalit.2016.60350

محمد رضا خضری


2. تـجلی الرمز فی روایة «نـجمة» لکاتب یاسین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 153-170

10.22059/jalit.2014.52028

فاطمه قادری؛ زهراء حاجی حسینی