کتاب‌شناخت: نگاهی دوباره به کتاب تاج جاحظ
کتاب‌شناخت: نگاهی دوباره به کتاب تاج جاحظ

وحید سبزیان‌پور؛ وجیهه سروش

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 167-184

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.229287.611675

چکیده
  جاحظ از جمله نویسندگان عرب است که در آثار خود توجه ویژه­ای به ایرانیان، آیین و رسوم ایرانی، پادشاهان ساسانی و سخنان حکیمانة آن‌ها داشته است، به گونه­ای که به سهولت می­توان دریافت که فرهنگ ایرانی از نظر ...  بیشتر