خوانش جامعه‌شناختی رمان شرفة العار با تکیه بر سرمایه و منش کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی
خوانش جامعه‌شناختی رمان شرفة العار با تکیه بر سرمایه و منش کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگی

محمدنبی احمدی؛ ادریس محمدی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.319016.612357

چکیده
  رمان شرفة العار، روایتگر زندگی شخصیّت­هایی با سرمایه­ها و استعدادهای ذاتی و اکتسابی متفاوت است که در میدان مشترک تولید فرهنگی بر اساس خصلت و سرمایه­ای که در اختیار دارند، در کنار هم یا در نفطۀ مقابل ...  بیشتر