کاربرد‌شناسی اصل «تعادل ترجمه‌ای» واژگان
کاربرد‌شناسی اصل «تعادل ترجمه‌ای» واژگان

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ رضا امانی

دوره 3، شماره 2 ، آبان 1390، ، صفحه 137-164

چکیده
  به جرأت می‌توان گفت مهم‌ترین مسأله و مشکل در ترجمه، رعایت اصل«تعادل ترجمه-ای» است؛ به‌طوری‌که متن ترجمه برابر و همسنگ و آیینة تمام‌نمای متن مبدأ باشد. جهت دستیابی به این هدف توجه به لایه‌های مختلف ...  بیشتر