بررسی جلوه‌های ادبیات کارناوال گرای باختینی در رمان لعبة النسیان
بررسی جلوه‌های ادبیات کارناوال گرای باختینی در رمان لعبة النسیان

راضیه صدری خانلو؛ شهریار نیازی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 85-105

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.340342.612524

چکیده
  کارناوال، کانون پویای روحیه جدال گری شادمانه و آزادیخواهی هنجار­شکن مردمی، همواره در رویارویی با مطلق ­اندیشی­ های اقتدارگران و هرگونه موقعیت­ محدودیت آفرین، خودنمایی می­کند. بازنمود ادبیاتیِ ...  بیشتر