مردم سالاری روایت در مجموعه داستانی «المکافاة» اثر «ابن‌الدایة»
مردم سالاری روایت در مجموعه داستانی «المکافاة» اثر «ابن‌الدایة»

سیده اکرم رخشنده نیا؛ شهرام دلشاد

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.352369.612618

چکیده
  با توجه به پیچیدگی و جدید بودن مقوله مردم سالاری، طبیعی است که شمار زیادی از آثار کلاسیک ادبیات عربی که پایبند سنت­ ها و اصول مشخص و قواعدی دگماتیسم­اند، از آن محروم­ باشد؛ اما در پاره­ای از آثار، ...  بیشتر