نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای دانشگاه چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ؛ دانشگاه گیلان

10.22059/jalit.2023.352369.612618

چکیده

با توجه به پیچیدگی و جدید بودن مقوله دموکراسی، طبیعی است که شمار زیادی از آثار کلاسیک ادبیات عربی که پایبند سنت‌ها و اصول مشخص و قواعدی دگماتیسم‌اند، از آن محروم‌ باشد؛ اما در پاره‌ای از آثار، نویسنده با تبدیل روایت به بستری برای بازتاب صداها، فرهنگ‌ها و اندیشه‌های مختلف، در تلاش است، مسائل مردم عادی و طبقات مختلف جامعه را با رویکردی دموکراتیک بیان کند. این فرایند، زمینه را برای رهایی داستان از بند جزمیت و یکجانبه‌نگری فراهم کرده و به ادغام افکار و فرهنگ‌ها و القاء خوانش‌های بیشتر انجامیده است. ابن‌الدایة در کتاب داستانی المکافأة، با تبعیت از واقع‌گرایی، اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر طولونیان در مصر را بازتاب داده است و به عنوان نویسنده‌ای با اندیشه دموکراتیک سعی در بهنجارسازی فرهنگ و آشتی دادن میان عقاید و افکار و سلایق می‌نماید. موضوعی که فعالیت ‌ابن‌الدایة در دربار و مرکز سیاسی قاهره عصر آل-طولون که با اصلاحات گسترده‌ای همراه بوده، در اتخاذ این رویکرد، بی‌‌تأثیر نبود. با توجه به ضرورت کاوش این قضیه در آثار کلاسیک عربی، این مقاله در صدد بررسی روایت دموکراتیک و ویژگی‌های اصلی آن، در کتاب مکافات ابن‌الدایه است. نتیجه نشان می‌دهد که مجموعه داستانی مذکور، از ویژگی‌هایی چون تعدد صدا و لحن، شمولیت و همه جانبه‌گری، کثرت‌گرایی و آشتی دادن فرهنگ‌ها و افکار و ادغام آنها، بازتاب فرهنگ عامه و کاربرد زبان شفاهی برخوردار است و اثری‌ست با رویکرد دموکراتیک که با تکیه بر مفهوم آزاداندیشی و پرهیز از جزمیت روایت شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Narration Democracy in Ibn Ud’daye’s “Al-Mokafat” Story Collection

نویسندگان [English]

  • shahram delshad 1
  • seyyede akram rakhshandehnia 2

1 PhD Graduate of Arabic Language and Literature of Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Member of the Faculty of Literature and Human Sciences؛University of guilan

چکیده [English]

Considering the complexity and newness of democracy as a category it is natural that many works of Arabic classic literature that adhere to dogmatic traditions, significant principles, and rules lack it. But in some of the works the writer by conversing the narration into a context for reflecting different voices, cultures, and ideas tries to express problems of ordinary people and society’s different classes with a democratic approach. This process provides the way for releasing the story from dogmatism and one-sided view and has resulted in the fusion of ideas, cultures, and induction of more readings. In the story book Al-Mokafat, Ibn Ud’daye by following realism has reflected socio-political conditions of Tulunian period in Egypt. And as a writer with democratic thought, aims for normalization of culture and reconciliation of beliefs, ideas, and tastes. Ibn Ud’daye’s activity in Cairo’s court and political center of Al-Tulun period which accompanied with vast reforms was an influential subject in adopting such an approach. Considering the necessity of exploring this issue in Arabic classic works this article is about to study the democratic narration and its main features in Ibn Ud’daye’s Al-Mokafat. The results indicate that mentioned story collection includes characteristics such as diversity of voices and tones, inclusion and comprehensiveness, pluralism and reconciliation of cultures, ideas, and fusing them, reflecting popular culture and application of oral language. It is a work with a democratic approach that is narrated by depending on free-thinking concept and avoiding dogmatism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy, Narrating, Arabic Classic Literature, Ibn Ud&rsquo
  • daye, Al-Mokafat