مقاله پژوهشی
تحلیل نشانه‌شناختی قصیدة الحزن صلاح عبد‌الصبور بر اساس دیدگاه مایکل ریفاتر
تحلیل نشانه‌شناختی قصیدة الحزن صلاح عبد‌الصبور بر اساس دیدگاه مایکل ریفاتر

زینه عرفت پور

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.352697.612622

چکیده
  در نشانه ­شناسی معاصر در حوزۀ مطالعات روایت‌شناسی اگر نام­ هایی چون پراپ، گریماس، تودوروف، ژنت و بارت وجود دارد، در عرصۀ شعر باید مایکل ریفاتر را یکی از نظریه‌پردازان روشمند دانست. ریفاتر در سیر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقدتخیلی معلقه طرفة بن العبد براساس نظریۀ گاستون باشلار
نقدتخیلی معلقه طرفة بن العبد براساس نظریۀ گاستون باشلار

صغری فلاحتی؛ زهرا ایزدی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 19-39

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.353014.612628

چکیده
  نقد تخیّلی شیوه‌ای نوین و متفاوت در نقدادبی محسوب می‌شود که از قابلیّت بالایی در تشخیص جوهرۀ تخیل شعراء  و نویسندگان برخوردار است و گاستون باشلار فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی آن را پایه‌گذاری کرده‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مردم سالاری روایت در مجموعه داستانی «المکافاة» اثر «ابن‌الدایة»
مردم سالاری روایت در مجموعه داستانی «المکافاة» اثر «ابن‌الدایة»

سیده اکرم رخشنده نیا؛ شهرام دلشاد

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 41-56

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.352369.612618

چکیده
  با توجه به پیچیدگی و جدید بودن مقوله مردم سالاری، طبیعی است که شمار زیادی از آثار کلاسیک ادبیات عربی که پایبند سنت­ ها و اصول مشخص و قواعدی دگماتیسم­اند، از آن محروم­ باشد؛ اما در پاره­ای از آثار، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روش‌شناسی ترجمۀ مقولات فرهنگی در خطبه قاصعه - مقایسۀ ترجمه‌های آیتی و شهیدی با تکیه‌بر چارچوب نظری نیومارک
روش‌شناسی ترجمۀ مقولات فرهنگی در خطبه قاصعه - مقایسۀ ترجمه‌های آیتی و شهیدی با تکیه‌بر چارچوب نظری نیومارک

عزت ملاابراهیمی؛ زهرا رضائی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 57-79

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.341395.612540

چکیده
  در نظریه‌پردازی‌های نوین در حیطۀ مطالعات ترجمه، به عناصر فرهنگی و بومی متن مبدا توجه ویژ‌های می‌گردد. یکی از مدل‌های ارزیابی ترجمۀ مقولات فرهنگی، الگوی پیشنهادی پیتر نیومارک (1988) می‌باشد. این جستار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استعاره مفهومی در خوانش اگزیستانسیالیستی مفاهیم آزادی و مرگ در اشعار خلیل حاوی
استعاره مفهومی در خوانش اگزیستانسیالیستی مفاهیم آزادی و مرگ در اشعار خلیل حاوی

آرزو چالسری؛ علی اسودی؛ طیبه آخوندی؛ محمد رضا خضری

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 99-113

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.355636.612651

چکیده
  یکی از مباحث اساسی زبان‌شناسی‌شناختی استعاره مفهومی است که بر اساس آن یک حوزه مفهومی ناشناخته و انتزاعی با تطبیق با مفاهیم شناخته‌شده و ملموس در ذهن انسان قابل درک می‌گردد که این مفاهیم شناخته‌شده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روش شناسی رویکردِ خوانشی نصر حامد ابوزید از اندیشه عبدالقاهر جرجانی
روش شناسی رویکردِ خوانشی نصر حامد ابوزید از اندیشه عبدالقاهر جرجانی

رسول دهقان ضاد؛ الهام بابلی بهمه

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.359080.612691

چکیده
  بررسی سیر تحولی اندیشه ­های اسلامی بیان­گر توجه متفکران با رویکردهای گوناگون به متون دینی است. همین امر، سبب شکل­ گیری علوم مختلف بر مبنای جهان­ بینی دینی گردیده تا اینکه علوم مشترک متأثر از آن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دیدگاه روایی در رمان «یا مریم» اثر سنان انطون بر مبنای الگوی آسپنسکی و فاولر
بررسی دیدگاه روایی در رمان «یا مریم» اثر سنان انطون بر مبنای الگوی آسپنسکی و فاولر

علی صیادانی؛ پرویز احمدزاده هوج؛ سپیده باقری اوزان

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 115-139

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.355945.612661

چکیده
  دیدگاه روایی به معنای چشم ­اندازی است که داستان از طریق آن روایت می­ شود و از موضوعات مهمی است که در تحلیل متون روایی مورد بررسی قرار می­ گیرد. یکی از مهم‌ترین و نخستین رویکردهای تحلیلی در این حوزه، ...  بیشتر