مقاله پژوهشی
تحلیل محتوایی شاخصه های پیکارسک در سه گانه محمد شکری
تحلیل محتوایی شاخصه های پیکارسک در سه گانه محمد شکری

بهروز سالمی مغانلو؛ حسین میرزایی نیا؛ حسین شمس آبادی؛ عباس گنجعلی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.332414.612461

چکیده
  پیکارسک یک سبک مهم در ادبیات داستانی معاصر به شمار می­ رود و نویسندگان برای بیان دیدگاه ­های خود در باره جامعه و مشکلات موجود در آن و نقد اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در آثار خود از آن استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی بازنمود ایدئولوژی در گفتمان شعری «الأرض و الجرح الذی لا‌ینفتح» أمل دنقل بر اساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایک
بررسی بازنمود ایدئولوژی در گفتمان شعری «الأرض و الجرح الذی لا‌ینفتح» أمل دنقل بر اساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایک

آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ بهار صدیقی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.333611.612473

چکیده
  زبان در تمام عرصه‌های زندگی جوامع بشری نمود دارد و از دیرباز در تمام سطوح زندگی بشر سامان دهندۀ روابط میان انسان ­ها و زیربنای شکل‌گیری مناسبات، منعکس‌کنندۀ باور، دیدگاه و تجربیات میان انسان ­ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی معناشناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم‌نشین های معنایی
واکاوی معناشناختی مفهوم عدالت اجتماعی در قرآن کریم با تکیه بر مبحث هم‌نشین های معنایی

ابوالحسن امین مقدسی؛ نفیسه افصحی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.284140.612095

چکیده
  هم‌نشینی یکی از ابزارهای معنی‌شناسی است که می‌تواند برای بررسی دقیق معنا توسط تحلیل گران کلام مورد استفاده قرار گیرد. در فرایند هم‌نشینی، ارتباط واژه‌ها با یکدیگر درون جمله و متن مورد توجه قرار می‌گیرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربست معنامند نما در ترکیب‌بندی‌های سینمایی رمان «أقُودُکَ إلی غَیری» از عائشة ارناؤوط
کاربست معنامند نما در ترکیب‌بندی‌های سینمایی رمان «أقُودُکَ إلی غَیری» از عائشة ارناؤوط

مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ امیر فرهنگ دوست

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.339781.612519

چکیده
  از دوره‌ای که تصاویر پردۀ سینما سیری دراماتیک به خود گرفت، داستان و ادبیات تا حد زیادی فیلم‌نامه‌ها را تحت تأثیر قرارداد، اما از دهۀ هشتاد به بعد، سینما بر داستان‌نویسی تأثیر گذارد و آن را به سوی تصویری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی جلوه‌های ادبیات کارناوال گرای باختینی در رمان لعبة النسیان
بررسی جلوه‌های ادبیات کارناوال گرای باختینی در رمان لعبة النسیان

راضیه صدری خانلو؛ شهریار نیازی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 85-105

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.340342.612524

چکیده
  کارناوال، کانون پویای روحیه جدال گری شادمانه و آزادیخواهی هنجار­شکن مردمی، همواره در رویارویی با مطلق ­اندیشی­ های اقتدارگران و هرگونه موقعیت­ محدودیت آفرین، خودنمایی می­کند. بازنمود ادبیاتیِ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل استعاره‌های مفهومی حوزه عشق در کتاب «أوراق الورد» از مصطفی صادق الرافعی
تحلیل استعاره‌های مفهومی حوزه عشق در کتاب «أوراق الورد» از مصطفی صادق الرافعی

فاطمه دهقان؛ حجت رسولی؛ ابوالفضل رضائی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.341961.612542

چکیده
  استعارۀ مفهومی که برای اولین بار با کتاب «استعاره­ هایی که با آن زندگی می­کنیم»(1980) از لیکاف و جانسون شروع شد، استعاره را  نه ابزاری برای زیبایی‌آفرینی و ابداع هنری بلکه ابزاری برای تفکر می­ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی کهن‌الگوهای یونگ در نمایشنامه عاشورایی معاصر(مورد پژوهی نمایشنامه الحر الریاحی)
بررسی کهن‌الگوهای یونگ در نمایشنامه عاشورایی معاصر(مورد پژوهی نمایشنامه الحر الریاحی)

زهرا سلیمی؛ نرگس انصاری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.345214.612560

چکیده
  نقد آثار ادبی مبتنی بر نقد کهن‌الگویی، یکی از انواع نقد روان‌شناختی است که بر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ مطرح‌شده است. وی فراورده‌های ناخودآگاه جمعی را نمونه‌های کهن‌الگو می‌داند که در مواردی ...  بیشتر