مقاله پژوهشی
تحلیل رمان‌های مهاجرت بهاء طاهر بر پایۀ کاسموس/ نظم و خائوس/ آشوب (مطالعۀ موردی: رمان مهاجرت «عشق در تبعید» و مجموعه داستان «زمستان ترس»)
تحلیل رمان‌های مهاجرت بهاء طاهر بر پایۀ کاسموس/ نظم و خائوس/ آشوب (مطالعۀ موردی: رمان مهاجرت «عشق در تبعید» و مجموعه داستان «زمستان ترس»)

خلیل بیگ‌زاده؛ پریسا احمدی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.342286.612544

چکیده
  آشوب از تقابل‌های دوگانۀ تولید معناست که امروزه درک درستی از علل روایت را مشخص می‌کند. لوتمان بر آن است که آشوب در تقابل با نظم است و رویکردی ویرانگرانه و سلبی به متن القاء می‌کند، در واقع این نوع از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل فرآیند هویت‌سازی کنشگر اجتماعی غالب در رمان شظایا فیروز از منظر کاستلز
تحلیل فرآیند هویت‌سازی کنشگر اجتماعی غالب در رمان شظایا فیروز از منظر کاستلز

زینب قاسمی اصل؛ حسین الیاسی مفرد

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، صفحه 23-48

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.346964.612572

چکیده
  گفتمان‌های موجود در جامعه از نظر فرهنگی بر پایه زنجیره‌ای از مفاهیم و شبکه‌های معنایی خاص خود استوار هستند. در این میان، شبکه اصلی معنایی که هویت اجتماع بر پایه آن بنیان نهاده می‌شود، متعلق به کنشگرانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی سازوکارهای دفاعی درداستان «عیناک قدری» اثر غاده السمان
واکاوی سازوکارهای دفاعی درداستان «عیناک قدری» اثر غاده السمان

حسین ناظری؛ زهرا حقایقی؛ سیده زهرا مکی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، صفحه 49-67

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.347614.612579

چکیده
  غاغادة السمان نویسنده نام آشنای سوری الاصل که در بیشتر آثار خویش به موضوع زن وحقوق وی می‌پردازد و عیناک قدری نخسین داستان در مجموعه‌ای باهمین نام، که از نادیده شدن حقوق زنان در جامعه سخن می‌گوید و همین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پدیدارشناسی در قصیده «المئذنة» آدونیس بر اساس نظریه هوسرل
پدیدارشناسی در قصیده «المئذنة» آدونیس بر اساس نظریه هوسرل

سید رضا میراحمدی؛ علی اکبر نورسیده؛ رقیه پوربایرام الوارس

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، صفحه 69-86

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.347764.612583

چکیده
  نشانه - معناشناسی با پشت سرنهادن نشانه­شناسی ساخت­گرا، گر  متضمن تحولاتی مهم از­جمله پرداختن به موضوعاتی چون تن، ادراک، احساس و حضور­ گردید و به­تدریج به دورنمایی پدیدار شناختی گرایش پیدا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل رمان اعجام سنان انطون بر پایۀ نظریۀ گریماس
بررسی و تحلیل رمان اعجام سنان انطون بر پایۀ نظریۀ گریماس

محدثه مزوری؛ علی نجفی ایوکی؛ محسن سیفی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.347980.612584

چکیده
  روایت‌شناسی یکی از شاخه‌های نقد ادبی است که به بررسی روایت‌های داستانی می‌پردازد. ولادیمیر پراپ و بعد از او گریماس در این زمینه بررسی‌هایی داشته‌اند؛ گریماس معتقد بود که داستان‌ها و روایت‌ها با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رئالیسم وجادو در گزاره های ذهنی حسن کمال خوانشی از ابعاد پیدا وپنهان رئالیسم جادوئی در رمان «المرحوم»
رئالیسم وجادو در گزاره های ذهنی حسن کمال خوانشی از ابعاد پیدا وپنهان رئالیسم جادوئی در رمان «المرحوم»

مالک عبدی؛ محمدرضا شیرخانی؛ سیده زینب فقیه

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.351451.612611

چکیده
  رئالیسم جادویی از شاخصه‌های واقع­گرایی است که با خیال در آمیخته و ساختارهای واقعیت را تغییر داده است. حسن کمال از جمله پیشگامان این سبک داستان نویسی در ادبیات داستانی معاصر مصر است که رمان «المرحوم» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربست فرانقش اندیشگانی در رسالة الغفران ابوالعلاء المعری براساس الگوی مایکل هلیدی
کاربست فرانقش اندیشگانی در رسالة الغفران ابوالعلاء المعری براساس الگوی مایکل هلیدی

فؤاد عبدالله زاده؛ محمد یعقوبی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ عبدالحمید احمدی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.352133.612617

چکیده
  امروزه نظریه‌های مختلف زبان‌شناسی با رویه‌های پرکاربرد در عرصۀ تحلیل متون ادبی تأثیر بارزی دارد. ازجملۀ این نظریه­ها، نگاه اجتماعی به زبان بر پایه نظام تقش‌گرا است که توسط زبانشناس معروف مایکل هلیدی ...  بیشتر