کلیدواژه‌ها = سید قطب
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سید قطب و دیوان ترکی شهریار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-38

علی احمدزاده؛ کبری روشنفکر