کلیدواژه‌ها = الفخر
تعداد مقالات: 3
1. دراسة نقدیة لـموضوع الفخر فی شعر الشریف الرضیّ

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-160

10.22059/jalit.2016.60181

محمد ابراهیم خلیفه شوشتری؛ محمدحسن امرایی


2. صورة الفخر الأدبی عند ابن ‌نباتة الـمصری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-88

10.22059/jalit.2014.52024

حسن سرباز؛ سُعدى أسعدی؛ حسام الدین خاکپور