کلیدواژه‌ها = ترکیب عددی اصلی
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب عددی اصلی در فارسی و عربی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 83-98

احسان اسماعیلی طاهری