عصیان و هنجارگریزی درشعر فروغ فرخزاد و غادة السمان
عصیان و هنجارگریزی درشعر فروغ فرخزاد و غادة السمان

فریده داودی مقدم؛ طاهره اختری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22059/jalit.2017.62560

چکیده
  فروغ فرخزاد و غادة السّمان، دو تن از شاعران زن معاصر شعر فارسی و عربی هستند که در عرصة ساختار و مضمون در شعر زمان خویش، خارج از کلیشه­ها و هنجارهای روزگارشان، طبع­آزمایی کرده­اند و در این حوزه به ...  بیشتر