هاشمیّات، جهادی از جنس قلم
هاشمیّات، جهادی از جنس قلم

محمدحسن فؤادیان؛ مجید محمدی

دوره 3، شماره 3 ، بهمن 1390، ، صفحه 225-246

چکیده
  هاشمیات عنوان هشت قصیدة مذهبی، سیاسی، اجتماعی و انقلابی است که توسط کمیت‌بن زید اسدی سروده شده است؛ در واقع این قصاید نخستین و با اهمیتترین اثر او به شمار میرود که با فاصله‌ای اندک در حدود پانزده یا ...  بیشتر