پژوهشى در اشعار وصایت

نویسنده

استادیار دانشگاه هنر

چکیده

جانشینى حضرت على(ع) به عنوان وصى رسول خدا(ص) موضوع اختلافى شیعه و اهل سنّت است. شیعه براى اثبات این سخن، دلایلى از قرآن، حدیث، عقل و تاریخ دارد. شایسته است که در این مباحث، گسترة ادب نیز مورد توجه قرار گیرد، اما جز اندکی به آن پرداخته نشده است. در این مجال این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. با نگرش به ادبیات عرب چنین بر مى‏آید که جانشینی حضرت على(ع) مشهور بوده و این مطلب در شعر شاعران به وفور دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها