سیر تحول غزل از جاهلی تا اموی

نویسنده

دانشجوی دورة دکتری رشتة زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

چکیده

بی‌شک نجواها و نغمه‌های خیال‌انگیز قاموس دلدادگی که در لفافة غزل در پیکرة شعر و ادب عربی راه یافت و توجه و اقبال روزافزون شاعران را به این گونة شعری در پی‌داشت بشدت تحت تأثیر چکامه‌های دلکش و دلربای چهره‌های نامدار عرصه ادب جاهلی در آغاز سروده‌هایشان بود آنان با جهت بخشیدن به امواج خروشان و پرتلاطم ساحل بیکران احساسات و عواطف، پایه‌های قالب غزل را پی-ریزی کردند و زمینه تغییر و تحول را در نگرش ادبی شاعران دوره‌های بعد فراهم نمودند.
در پی تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی دوره‌های اسلامی و اموی که نقطة عطفی در تاریخ عرب بشمار می‌آید، نوگرایی و تجدید در مضمونهای شعری از جمله غزل، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر میرسید؛ بطوریکه تلاش برای پدید آوردن اصول و مبانی جدید جای کوشش برای تطبیق اصول از پیش پذیرفته شده را گرفت. غزلسرایان در دورة اموی مبانی جدید خود را سامان بخشیدند؛ غزل را بعنوان مضمون شعری مستقل معرفی کردند اما این در حالی بود که چکامه‌های عاشقانه مطلع اشعار با الهام از ویژگی صداقت قدرت و انسجام دربرابر شاخه‌های قالب جدید شعری رنگ نباخت و توانست با پویایی به حیات خود ادامه دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Sonnet trend development from Age of Jahelid to Umayyad”

نویسنده [English]

  • Nematollah Behragham
چکیده [English]

There is no doubt that fantastic whispers and melodies of love terms, which have found its way into sonnet envelope through the body of Arabic poetry and literature and drew poets’ attention ever- increasingly and welcomed by them, were followed by a type of verse that was seriously affected by charming and nice odes recited by well-known literary characters at Age of Jahelid. At the beginning of their verses, by orientation of rising and turbulent waves on the endless shores of emotions and feelings, they lay foundations for sonnet frameworks and prepared platform for change and development in literary attitude of poets at the next periods.
Following of sociopolitical and economic developments, the Islamic and Umayyad periods which are considered as turning point in Arabic history, neologism and innovation seemed inevitable in poetic themes including sonnet; so that making effort for creation of modern principles and bases was substituted by adaptation of the pre- accepted principles. Sonnet versifiers in Umayyad era organized their own new principles and introduced sonnet as an independent poetic theme while romantic odes at the beginning of poems were not faded away by inspiration from attribute of power honesty and consolidation against modern branches of poetic frameworks and managed to survive dynamically

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beloved
  • Poet
  • Sonnet
  • Verse