نویسنده

دانش آموختة دکتری در رشتة زبان و ادبیات عربی

چکیده

مقالة حاضر در راستای شناسایی کتاب «حدائق السحر فی دقائق الشعر» تألیف علامه «رشیدالدین وطواط» و آشنایی با روش‌ها و شیوه‌های ابداعی و تقلیدی وی در تبیین و تفسیر آرایه‌های بلاغی است. این اثر ارزشمند در سدة ششم هجری پس از «ترجمان البلاغه» تألیف «رادویانی» دومین کتاب بلاغی به زبان فارسی است. و از آنجا که وطواط بر این باور بوده که کارش برتر و بی‌نقص‌تر از رادویانی است و در آن دشواری و نادرستی وجود ندارد، نگارنده بر آن شد که ضمن پژوهش نقد و نظرهای موجود دربارة این اثر، دشواری‌ها و گره‌های آن را بررسی نموده و موارد تأثیرپذیری وطواط از آثار پیشینیان به ویژه رادویانی و تأثیرگذاری او بر آیندگان را مورد بحث و نظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on “Hadaegho-Sehr fi Daghaegho-Sher” of Rashidod-Din Vatvatt

نویسنده [English]

  • Maryam Delavar

چکیده [English]

The present article is intended to recognize the insight value of (Hadaegh Al-sehr fi Daghaegh Al-sher) written by Allama Rashid-e-din Vatvatt,in addition to acknowledging his inovative methods and imitative techniques as far as explanation an interpretation of rhetoric arrays are concernd.
This valuable piece of work proceeds the book entitled “Tarjomman Al.Balaghat” by Radowani,as the second rhetoric book had been published in Persian language. Since Vatvatt belives that his work is superior and more perfect that Radowani that there is no difficulty and inaccuracy in his effect. therefore, the author review and work comments on his work and check the odds and its tie and also discussed about affected of Vatwatt and especially discussed about influence of Radowani in descendants of his predecessors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exquisite expression.
  • literature comments
  • rhetorical
  • vatvatt