استشهاد به حدیث در نحو عربی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

چکیده

منطقی آن است که کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در عرصة استشهاد‌های نحوی بر کلام سایر عرب چه نثر و چه شعر آن، مقدم شود. چرا که زبان عربی پس از قرآن کریم، هیچ سخنی شیوا‌تر از کلمات نبوی در بلاغت عبارات، صحت الفاظ، قوام معانی و تأثیر‌گذاری بر مخاطبان، به خود ندیده است. امّا نحویان متقدم از این منبع فیاض بلاغت و فصاحت در زمینة استشهاد در نحو، به هیچ وجه آن گونه که شایسته است استقبال نکرده‌اند و احادیثی که به آن استشهاد کرده‌اند، غالباً انگشت شمار است. در پژوهش حاضر کوشش شده است که ضمن اشاره به ابعاد استشهاد نحویان به حدیث، با نقد استدلال‌های رایج در باب چرایی روی گردانی نحویان متقدم از استشهاد به حدیث، دلایلی برای این مسأله بدست داده شود که با حقایق تاریخی سازگارتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quotation from Hadith in Arabic Syntax

نویسنده [English]

  • Alireza Farazi
چکیده [English]

It will be going the path of respect to uphold the Prophet’s words over other Arab words in prose and poetry in syntactic quotations. After the eloquent language of Qur’an, no other Arab word found itself more saying in eloquence than that of the Prophet’s, nor had it the depth of effect and balance of meaning of His. But this had not been welcomed by antecedent grammarians to the extent that it was worthy of such welcome and gone ignored and seen itself on desuetude other than few hadith quoted. The present paper is a modest attempt to show grammarians’ manners in quoting hadiths, and to critique the rationales presented behind their reluctance to quote hadiths, and provide explanations more palatable from historical facts perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic syntax
  • Basra syntactic school.
  • Hadith
  • Syntactic quotation