نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

چکیده

هدایت و تامر در داستان­های خود به جنبه­های گوناگونی از معضلات اجتماع عصر خود توجه نشان داده‌اند و بر مسائلی همچون فضای خانوادگی غیر­منطقی و خشن مرد­سالار، ضعف مناسبات انسانی، پیامد­های تجدد و وجود فضای نا­امن اجتماعی- اقتصادی برای زنان، در قالب داستان کوتاه و در جهت انتقاد از قوانین اجتماعی تاکید نموده­اند. خاستگاه فکری این دو، متأثر از افکار و فضای کافکایی است و در عین حال که تفاوت­هایی در سبک ورود به داستان و چگونگی بیان دغدغه­های اجتماعی، میان­شان وجود دارد، دارای مشابهت­هایی نیز در زمینۀ مفاهیم و موضوعات مورد نظر هستند؛ زیرا هر دو دغدغۀ اصلاح نظامی بیمار را در سر می­پرورانند که بر رنج مردمان می­افزاید. بر همین اساس، تفاوت در نگرش دو نویسنده نسبت به زن، مانع نمی­شود تا نگرشی مشابه نسبت به بحرانی که زنِ جامعة روایی­شان را گرفتار نموده است، بروز ندهند.این پژوهش با استفاده از مکتب تطبیقی آمریکایی و به روش تحلیل محتوا به بررسی آثار­شان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection of cultural poverty and traditional domination in Sādeq Hedāyat and Zakariā Tāmer’s works (By centrality of woman in the society)

نویسندگان [English]

  • Salāh Al-ddin Abdi 1
  • Maryam Morādi 2

چکیده [English]

Short story is a specific form of narration which can play the role of society corrector in critical societies. Sādeq Hedāyat and Tāmer both show different aspects of their social problems. They magnify issues such as illogical family atmospheres, patriarchy, weak human relationships and consequences of modernity and modernism without having the basis of their acceptance in society and insecure social situation for women. Each of the Hedāyat and Tāmer by own specific methods show these conflicts through stories and they try to criticize social rules. In their stories the gloomy and frightful atmospheres are reflections of the sick society surrounding them. Beside all their style differences in opening stories and narration from of social issues still they have a lot in common in the concepts they choose for their stories. They both struggle to revise the sick society which creates suffering for their people. Accordingly the difference in attitude of the both author about woman, does not preclude having a similar attitude around the crisis that has caught woman in their fiction community. This study is finished with American comparative literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social suffering
  • Short story
  • Tradition
  • cultural weakness
  • Women
  • Hedāyat
  • Tāmer