نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی

چکیده

بینامتنی، نظریه­ای است که با ­ورودش به حوزۀ نقد ادبی، باعث ایجاد تحولی شگرف در این زمینه گشت. براساس این نظریه، هر متنی، آگاه یا ناخودآگاه، زایش و بازخوانشی از دیگر متون پیش از خود یا معاصر با خود است. بنابر این نظریه، بسیاری از متون معاصر عربی را می بینیم که هرکدام درانواع واشکال مختلف، با متون کلاسیک گران‌سنگ عربی، دارای روابط بینامتنی است و سهم قرآن در این میان، از دیگر متون بیشتر بوده است. «بدر شاکر سیاب» یکی از پیشگامان شعر معاصر عربی، از جملۀ این شاعران است، که بنابر نظریۀ بینامتنی، رویکرد بی­نظیری به این کتاب آسمانی داشته است. وی برای بیان اهداف خویش، همچون اهداف سیاسی، درد ورنج های ناشی از بیماری و... واژگان و درون‌مایۀ قرآن کریم را  فرا‌‌می­خواند تا بدین وسیله، باعث تأثیر بیشتر آن بر خواننده شود؛ و در نتیجۀ این عمل، انواع و اشکال بینامتنی قرآنی دراشعارش بوجود می‌آید که بر توجه آگاهانة شاعر به این کتاب آسمانی اشاره دارد؛ روابطی که بنابر قوانین بینامتنی، بیشتر آن، از نوع نفی متوازی یا «امتصاص» است این روابط بینامتنی، در مواردی از قبیل: درون‌مایه، واژگان و شخصیت نمود بیشتری پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intertextuality which referring to Quran in poem of Badr Shāker Sayyāb

نویسندگان [English]

  • Qāsem Mokhtāri 1
  • Sajjād Arabi 2

1

2

چکیده [English]

Intertextuality is a theory that by its entrance to the field of literary criticism caused excellent change in this field. According to this theory each composition, consciously or unconsciously is a birth and rereading of previous or contemporary composition. According to this theory, we saw many Arabic texts that each of them in any kind or shape is in relation with classic Arabic texts and – compositions that Quran effects is more than other texts.
Badr Shāker sayyāb is one of the Pioneer in Arabic contemporary poem and is one of the poets who had a unique reference to Quran. For telling proposes like political aims, pain of disease and …he used the words and gist of Quran in order to have more influence on readers and in result, different types of intertextuality rules are parallel negation in his poetry. These relations are more common in words, Themes, and characteristic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Intertextuality
  • Badr Shāker Sayyāb