شیوة روایتِ «گفته های داستانی» در رمان «الإقلاع عکس الزمن» إملی نصرالله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

یکی از عناصر مهم داستان، «گفته­های» شخصیت­ها است؛ زیرا گفته­ها، افکار و روحیات شخصیت­ها را آشکار می­سازد. چگونگی انتقال این گفته­ها از نویسنده به خواننده از طریق روایت­گر انجام می­گیرد و از آن با عنوان «شیوه­های روایت گفته­های داستانی» یاد می­شود که براساس رابطه روایت­گر با شخصیت­ها شکل می­گیرد. رمان مشهور و واقع­گرایانة «الإقلاع عکس­الزمن» اثر خانم املی نصرالله، نویسندة معاصر لبنان، از آن دسته رمان­هایی است که از فوت و فن‌هایی روایی متناسبِ با شخصیت و حادثه، بهره برده و از شیوه­های پنج­گانه روایی در انتقال گفته­های داستانی به خوبی، استفاده کرده است. این شیوه­ها به ترتیب از سیطرة راویت­گر در داستان (گزارش روایی) شروع و به سیطرة کامل شخصیت در داستان (روش آزاد مستقیم) پایان می­یابد. این مقاله به بررسی شیوه­های روایت گفته­های داستانی ـ به حسب فراوانی ـ در این داستان پرداخته است تا زیبایی­های روایی آن را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها