نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة دکتری زبان و ادبیّات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه زبان و ادبیّات عربی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

شعر پایداری در سرزمین فلسطین به رشد کمی و کیفی خوبی رسیده است؛ چرا که این نوع شعر در نفوذ میان توده­ها و به هیجان درآوردن آنان و نیز سهولت انتشار آن، دارای قدرت زیادی است و در اکثر جنبش­های سیاسی در سرزمین فلسطین، خون تازه­ای را در شریان مبارزان فلسطینی جاری ساخته است. عبدالکریم کرمی (1909 م) یکی از پایه­گذاران شعر پایداری در سرزمین­­های اشغالی است و مضامین و موضوعات شعری او در شعر دیگر شاعران مقاومت فلسطینی نمود و بروز یافته و بخش زیادی از اشعارش به بر افروخته نگه داشتن شعله­های قیام و ایستادگی در برابر دشمنان سرزمین فلسطین، اختصاص یافته است. در این مقاله تلاش شده است تا با روشی اسنادی و کتابخانه­ای شعرهای مقاومت این شاعر نقد و بررسی شود. بیان رنج و مظلومیت مردم فلسطین، ستایش مبارزان فلسطینی و دعوت به مبارزة فراگیر، استعمارستیزی، لزوم بازگشت آوارگان، مرثیه شهیدان، توجه به هویت ملی فلسطینیان، صبر و پایداری، امید به آزادی و آینده ای روشن، تقدس زمین، اعتراض به مزدوران، گرایش به مدینه و آمیزش عشق معشوقه با وطن، از اصلی­ترین مضامین و دغدغه‌های شعر پایداری عبدالکریم کرمی محسوب می­شوند. شعر پایداری عبدالکریم کرمی، واکنشی در برابر عوامل تهدید کننده با محوریت دفاع از هویت سرزمین فلسطین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The subjects of resistance in the poems of Abdulkarim Karmi

نویسندگان [English]

  • Mukhtar Mujahed 1
  • Mujtaba Rahmandoost 2

1 Ph.D in Arabic Language and literature, Islamic Azad University Central Tehran Branch

2 Associate Professor, Department of Arabic Language and literature University of Tehran College Farabi

بیلتو، غادة أحمد، أبوسلمی حیاته و شعره، دمشق، المرکز القومی للدراسات و التوثیق، 1987.
حمادة، محمد عمر، موسوعة أعلام فلسطین، دمشق، دار الوثاق، 1421 ق.
درویش، محمود، الأعمال الشعریة، القاهرة، الهیئة العامة الـمصریة للکتّاب، الطبعة الثانیة، 2004.
                                ‌، شیء عن الوطن، بیروت، دار العودة، 1971.
السوافیری، کامل، الإتجاهات الفنیة فی الشعر الفلسطینی المعاصر، القاهرة، مکتبة الأنجلو الـمصریة، 1973.
صدوق، راضی، شعراء الفلسطین فی القرن العشرین، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 2000.
طوقان، فدوی، الأعمال الشعریة الکاملة، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 2005.
علُّوش، ناجی، المقاومة العربیّة فی فلسطین، عکا، مؤسسة الاسوار،‌ الطبعة الثانیة،  1979.
الفار، مصطفی محمد، الشاعر أبوسلمی أدیباً وإنساناً، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 1985.
کرمی، عبدالکریم، دیوان أبی سلمی، بیروت، دارالعودة، 1989.
کاکایی، عبدالجبار، آوازهای نسل سرخ، تهران، عروج، 1376 ش.
الکیالی، مصطفی، الشعرالفلسطینی فی نکبة فلسطین، بیروت، الـموسوعة العربیة للدراسات و النشر، الطبعة الثانیة، 1975.
مبسلط، زیاد مشهور، شموع لا تنطفئ، عمان، دار الاسراء، 2009.
مصطفی، خالد علی، الشعر الفلسطینی الحدیث من 1947 حتی 1970م. بغداد، دارالشئون و الثقافة العامة، 1986.