فرایند "فرا روایت" در رمان "عین الفرس"، از میلودی شغموم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حق التدریس دانشگاه گیلان

2 دانشگاه شهید مدنی آذریایجان

چکیده

در جریان‌شناسی رمان پسامدرن عربی، یکی از مهم‌ترین شگردها، تصنعی بودن شکل داستان است که از آن با اصطلاح فراروایت یا فراداستان یاد می‌شود. نویسنده در این نوع از سبک داستان‌نویسی، آگاهانه، خواننده را در جریان تصنعی بودن روایت و داستان وارگی قرار می‌دهد. در طی این فرایند است که شاخصه‌هایی همچون ورود نویسنده به متن، ارتباط راوی با روایت-شنو، ادغام روایت پردازی با نقد و امتزاج واقعیت و خیال، بروز می‌کند. "میلودی شغموم" (ت 1947، الرباط) از رمان‌نویسان گمنام اما توانمند مغرب عربی که از جریان رمان پسامدرن آگاهی کامل داشت، توانست از اولین کسانی باشد که به نگارش رمان به سبک جدید می‌پردازد. رمان عین الفرس (بیروت، 1988) وی، یکی از آثار چالش‌برانگیز و مطرح نویسنده است که در سبک فراروایت به نگارش درآمده است. در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از مهمترین منابع نظری در خصوص شیوه فراروایت، تلاش می‌شود به بررسی مهم‌ترین مؤلفه‌های فراروایت و چگونگی کاربرد آن در این رمان پرداخته شود. نتیجه نشان می‌دهد که شغموم در این رمان کوتاه، با ایجاد سازوکارهایی چون ورود نویسنده یا راوی در اثر، ارتباط با روایت شنو و بروز آمیختگی واقعیت و خیال یا داستان‌وارگی و همچنین استفاده از صناعات داستان‌نویسی، به خلق فرایند فراروایت اهتمام ورزیده است.

کلیدواژه‌ها