مقاله پژوهشی
واکاوی رمزگان‌های ساختاری رمان معاصر لبنان؛ بررسی موردی: رمان الخطایا‌ الشائعة
واکاوی رمزگان‌های ساختاری رمان معاصر لبنان؛ بررسی موردی: رمان الخطایا‌ الشائعة

فاطمه اکبری زاده؛ رقیه رستم پور

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.303388.612230

چکیده
  متن ادبی از جمله رمان برساختی از نشانگان مختلف است که در لایه­های مختلف دلالتی تنیده شده‌اند. بارت در خوانش پساساختاری از رمان به ترسیم رمزگان‌های پنج­گانه می­پردازد که از میان آنها سه رمزگان نمادین، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن‌الملح از دریچۀ نظریۀ چندآوایی باختین
خوانش پسااستعماری پنج‌گانۀ مدن‌الملح از دریچۀ نظریۀ چندآوایی باختین

کمال باغجری؛ یدالله ملایری؛ نسرین رنجبران

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22059/jalit.2020.306886.612240

چکیده
  دو نظریۀ پسااستعماری و چندصدایی (پولیفونی) از جهت واکاوی گفتمان تک‌صدای قدرت، پیوندی نزدیک با یکدیگر دارند. درحالی‌که میخائیل باختین رمان چندصدایی را جهانی هزارتو و رنگارنگ و عرصه‌ای برای پژواک آواهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاه رمانتیک در تصویر‌پردازی کلاسیک؛ پژوهشی در غزل‌های ابن زیدون
نگاه رمانتیک در تصویر‌پردازی کلاسیک؛ پژوهشی در غزل‌های ابن زیدون

خداداد بحری

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 45-65

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.296336.612172

چکیده
  مکتب رمانتیسم از معروف‌ترین مکاتب ادبی معاصر است که بر آثار شاعران و نویسندگان کشورهای مختلف جهان تأثیر فراوانی داشته است. بارزترین ویژگی‌های این مکتب ادبی عبارت‌اند از: تعبیر صادقانه از عواطف شخصی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نشانه‌شناسی لایه‌ای مکان در نمایشنامۀ خارج السرب محمد الماغوط با نگاهی به نظریۀ فرزان سجودی
نشانه‌شناسی لایه‌ای مکان در نمایشنامۀ خارج السرب محمد الماغوط با نگاهی به نظریۀ فرزان سجودی

شهلا شکیبایی فر؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 67-86

https://doi.org/10.22059/jalit.2020.289866.612135

چکیده
  این پژوهش با تکیه بر نقد نشانه‌شناسی و بر اساس نظریۀ فرزان سجودی به خوانش لایه‌ای عنصر مکان پرداخته و چگونگی ارتباط این عنصر را با دیگر سطوح نشانگانی بررسی کرده‌ است. هدف از انجام این پژوهش آن است که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرآیند فراروایت در رمان عین‌الفرس از میلودی شغموم
فرآیند فراروایت در رمان عین‌الفرس از میلودی شغموم

شهرام دلشاد؛ جعفر طهماسبی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.313467.612307

چکیده
  در هم شکستن مرز میان جهان واقعیت با خیال، شکستن مرز میان نویسنده و خواننده و در مجموع شکست و گسست روایی که ادبیات پست مدرن به ارمغان آورد، سبب شکل­گیری شکل خاصی از روایت­پردازی در رمان پسامدرن شد که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نشانه‌شناسی الفاظ حاوی مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه چارلز پیرس
نشانه‌شناسی الفاظ حاوی مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه چارلز پیرس

ربیع امیری؛ تورج زینی وند؛ جهانگیر امیری

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22059/jalit.2020.308779.612263

چکیده
  نشانه‌شناسی ادبی از شیوه‌های نقد جدید ادبی است که به بررسی نقش نشانه‌های زبانی در خلق مضمون‌های شعری می‌پردازد و با کاوش در لایه‌های ثانویۀ متن، کنش‌های درونی آن را کشف و مدلول و مقصود اصلی شاعر را ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکرد گفتگو در اشعار مقاومت محمود درویش بر مبنای نظریۀ گفتگومندی باختین؛ موردپژوهی شعر «جُندیٌ یحلم بالزنابق البیضاء»
کارکرد گفتگو در اشعار مقاومت محمود درویش بر مبنای نظریۀ گفتگومندی باختین؛ موردپژوهی شعر «جُندیٌ یحلم بالزنابق البیضاء»

ساناز کندری؛ علیرضا نظری

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 127-145

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.312711.612300

چکیده
  باختین در فضای تک­صدای حاکم بر جامعه خود، ادبیات را عرصه­ای برای انتقاد قرار داد و با ارائه نظریۀ     گفتگومندی، پایه­گذار برخی از نظریه­ها و رویکردهای نقدی و ادبی شد. متن ادبی به ویژه ...  بیشتر