نویسنده = عبدالحسین فقهی
تعداد مقالات: 3
1. نگاهی به عناصر ادبی در منظومۀ حماسی کربلاء اثر سعید العُسیلی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 111-140

10.22059/jalit.2013.35136

عبدالحسین فقهی؛ سید مهدی نوری کیذقانی


2. نگاهی به سیر تدوین معاجم عربی به فارسی و معرفی خلاصة‌اللغات جنابَذی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 333-362

عبدالحسین فقهی؛ حسین مهتدی


3. بررسی مختصر ارکان دبیرخانه مرکزی دولت در «عصر ممالیک» براساس کتاب «صبح‌الاعشی»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 155-177

عبدالحسین فقهی؛ سید اسماعیل قاسمی موسوی