نویسنده = علی نظری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مؤلّفه های سبک ساز در شعر «تحوّلات العاشق» ادونیس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-54

علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ مهران نجفی حاجیور


2. سایه شجره یَقْطینِ قرآن کریم بر شاخ نبات حافظ (ره)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 281-300

علی نظری