نویسنده = حبیبی، علی‌اصغر
تعداد مقالات: 2
1. دگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-121

10.22059/jalit.2019.240456.611772

مجتبی بهروزی؛ علی اصغر حبیبی؛ علی اکبر احمدی چناری


2. تکنیک نقاب در قصیدة «المسیح بعد الصلب» بدر شاکر السیاب

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-114

نجمه رجائی؛ علی¬اصغر حبیبی