نویسنده = نجفی ایوکی، علی
تعداد مقالات: 2
1. نشانه شناسی لایه ای مکان در نمایشنامه "خارج السرب"محمد الماغوط با نگاهی به نظریة "فرزان سجودی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22059/jalit.2020.289866.612135

شهلا شکیبایی فر؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی


2. ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 283-304

10.22059/jalit.2016.60185

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده آقاجانپور