نویسنده = �������� ������������ ������
بررسی و تحلیل رمان اعجام سنان انطون برپایۀ نظریۀ گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22059/jalit.2023.347980.612584

محدثه مزوری؛ علی نجفی ایوکی؛ محسن سیفی


ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 283-304

10.22059/jalit.2016.60185

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده آقاجانپور