نویسنده = عرب یوسف‌آبادی، عبدالباسط
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اجتماعی-شناختی گفتمان نقایض جریر و اخطل بر اساس الگوی ون‌دایک

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 109-132

10.22059/jalit.2019.275833.612031

حسن اعظمی خویرد؛ عبدالباسط عرب یوسف‌آبادی


2. التوظیف الدلالی للرموز فی مسرحیة «زُوّار اللیل» لعلی عُقلة عُرسان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-24

10.22059/jalit.2014.52021

جواد أصغری؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ صدیقة بزرگ نیا