نویسنده = ������ ����������������������� ������������������
واکاوی شگردهای فرمیِ پست‌مدرن در مجموعۀ عذابات المتنبی فی صحبة کمال أبودیب والعکس بالعکس

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 129-152

10.22059/jalit.2021.331943.612459

فاطمه پیری؛ علی اکبر احمدی چناری؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی


تحلیل اجتماعی-شناختی گفتمان نقایض جریر و اخطل بر اساس الگوی ون‌دایک

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 109-132

10.22059/jalit.2019.275833.612031

حسن اعظمی خویرد؛ عبدالباسط عرب یوسف‌آبادی


التوظیف الدلالی للرموز فی مسرحیة «زُوّار اللیل» لعلی عُقلة عُرسان

دوره 6، شماره 1، تیر 1393، صفحه 1-24

10.22059/jalit.2014.52021

جواد أصغری؛ عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ صدیقة بزرگ نیا