واکاوی کارکرد اسطوره‌های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح
واکاوی کارکرد اسطوره‌های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22059/jalit.2014.50256

چکیده
  عبدالعزیز مقالح شاعر معاصر یمنی از جمله شاعرانی است که در بیان تجارب و مفاهیم شعری خویش از اسطورة ملل مختلف، بهرة فراوان گرفته است. در این میان بهره­گیری شاعر از اسطوره­های یونانی، جلوه­ای بارز ...  بیشتر
بررسی ساختار موسیقایی اشعار حافظ ابراهیم
بررسی ساختار موسیقایی اشعار حافظ ابراهیم

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 21-46

https://doi.org/10.22059/jalit.2013.35132

چکیده
  حافظ ابراهیم، شاعر نئوکلاسیک مصری است که در دوران شعرسرایی خویش، توانست القابی همچون«شاعر النیل» و«شاعر الشعب» را از آن خود کند .از سوی دیگر، بدان جهت که شعر وی پر از طنین الفاظ و ضرب آهنگ واژگان ...  بیشتر