نویسنده = رضایی هفتادر، حسن
تعداد مقالات: 2
1. اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-80

10.22059/jalit.2016.58082

حسن رضایی هفتادر؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل؛ زینب روستایی


2. نگاه وحی به شاعر، با تکیه بر سوره شعراء

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-84

10.22059/jalit.2013.35586

حسن رضایی؛ علی تمسکی بیدگلی