کتاب‌شناخت: نگاهی دوباره به کتاب تاج جاحظ
کتاب‌شناخت: نگاهی دوباره به کتاب تاج جاحظ

وحید سبزیان‌پور؛ وجیهه سروش

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 167-184

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.229287.611675

چکیده
  جاحظ از جمله نویسندگان عرب است که در آثار خود توجه ویژه­ای به ایرانیان، آیین و رسوم ایرانی، پادشاهان ساسانی و سخنان حکیمانة آن‌ها داشته است، به گونه­ای که به سهولت می­توان دریافت که فرهنگ ایرانی از نظر ...  بیشتر
تحلیل انواع زمان‌پریشی در داستان کوتاه «حریق ذلک الصیف» غاده السمان بر اساس نظریة زمان ژرار ژنت
تحلیل انواع زمان‌پریشی در داستان کوتاه «حریق ذلک الصیف» غاده السمان بر اساس نظریة زمان ژرار ژنت

سمیره خسروی؛ وحید سبزیان پور

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.266412.611974

چکیده
  ژرار ژنت، نظریه‌پرداز ساختارگرای فرانسوی، جامع‌ترین بررسی را در باب مبحث زمان خصوصا ناهمخوانی میان زمان روایت و زمان داستان ارائه داده است. پژوهش حاضر سعی دارد داستان کوتاه «حریق ذلک الصیف» غاده ...  بیشتر