نویسنده = عمرانی پور، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. نمونه هایی از تصویرپردازی هنری در شعر شاعران مشهور اندلس

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 325-346

10.22059/jalit.2015.56709

عبدالوحید نویدی؛ مجتبی عمرانی پور


2. معرفی کتاب «الفوائد الضیائیة» تألیف عبدالرحمان جامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

10.22059/jalit.2015.54190

حسین ارجمند؛ غلامعباس رضایی هفتادُر؛ مجتبی عمرانی پور