خوانش اگزیستانسیالیستی رمان «ستارة آگوست» اثر صنع الله ابراهیم
خوانش اگزیستانسیالیستی رمان «ستارة آگوست» اثر صنع الله ابراهیم

علی افضلی؛ فاطمه اعرجی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22059/jalit.2015.56605

چکیده
  مکتب اگزیستانسیالیسم نهضتی برای اعتراض به نظام­ها و قانون­های آرمانگرایانه­ای است که قصد دارند بر انسان سیطره یابند. این نهضت از یک مفهوم صرفِ فلسفی تجاوز کرده و توانست به خوبی در هنر و ادبیات جای ...  بیشتر