مطالعه‌ی مولفه‌های معنایی واژه‌ی قرآنی «حمیم» بر مبنای روابط همنشینی و جانشینی
مطالعه‌ی مولفه‌های معنایی واژه‌ی قرآنی «حمیم» بر مبنای روابط همنشینی و جانشینی

مرتضی قائمی؛ صلاح الدین عبدی؛ ابراهیم احمدی

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.204671.611449

چکیده
  معناشناسی دانشی است که به بررسی معنا می­پردازد و معناشناسی تاریخی – توصیفی از جمله مهمترین و رایج­ترین روش­های این علم به شمار می­رود. یکی از شیوه­های یافتن معانی دقیق واژه در معناشناسی تاریخی- ...  بیشتر