کلیدواژه‌ها = کفر
تعداد مقالات: 2
1. معنی شناسی تاریخی واژة «کفر» از کاربست جاهلی تا تضمین نحوی در قرآن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-23

ناصر قره خانی؛ علی باقر طاهری نیا؛ عبدالحسین فقهی


2. بررسی زبان‌شناختی واژة قرآنی «کفر»

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-16

آذرتاش آذرنوش؛ مریم قاسم احمد