کلیدواژه‌ها = شاعر
تعداد مقالات: 2
1. نگاه وحی به شاعر، با تکیه بر سوره شعراء

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-84

10.22059/jalit.2013.35586

حسن رضایی؛ علی تمسکی بیدگلی


2. سیر تحول غزل از جاهلی تا اموی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 307-332

نعمت¬اله به¬رقم